Kendrion globalt

Kendrion N.V.

Kendrion NV är ett publikt aktiebolag som lyder under lagarna i Nederländerna, med säte i Zeist

För generella förfrågningar

> Kontakta
Språk
Kendrion Group Services
p_valve_line_

Kuhnke ventiler

Ventiler för pneumatik och flödesteknik

Manuellt , mekaniskt eller pneumatiskt aktiverade ventiler och magnetventiler för gaser, vatten inom ett flertal olika användningsomraden. De star för hög kvalitet och optimerad funktion.

Kuhnke ventilteknik från Kendrion

I över mer än 50 år har Kendrion Kuhnke Automation utvecklat, producerat och sålt ventiler. Vår erfarenhet är mångårig, vi startade med minatyroneumatik tillverkning redan i början av 60-talet.. As one of the inventors of miniature pneumatics Kendrion Kuhnke Automation distanced itself from the large-sized pneumatic components typical of those days and started developing customer-specific valves and complete valve manifolds as well as mechatronic valve systems.Kuhnke valves are well-known for their high reliability, whether as solenoid valve for e. g. pressurized air, as manually or mechanically actuated valve for oxygen or as proportional valve for dosing of potable water or gases. Kuhnke valves can be found wherever optimum performance must be put into restricted space.Directly actuated 2/2- and 3/2-way solenoid valves in 10 mm, 15 mm or higher width are used in miscellaneous applications of medical technology, energy technology or laboratory automation.Manually or mechanically actuated valves are designed for switch panel mounting.Pneumatically actuated valves are switched by a pneumatic pulse and do not rely on a separate power supply.

Vi reserverar oss för alla ändringar eller fel som kan finnas i katalogen, detsamma gäller för bilder eller data.