Kendrion globalt

Kendrion N.V.

Kendrion NV är ett publikt aktiebolag som lyder under lagarna i Nederländerna, med säte i Zeist

För generella förfrågningar

> Kontakta
Språk
Kendrion Group Services
ics_pic_stage_bu_ics

Kendrion Kuhnke (Sweden) AB

Total kontroll över Era system

Våra kunder strävar att bli bäst inom sina respektive affärsområden. Med komponenter och systemlösningar från Kendrion Kuhnke, förser vi er med de bäst optimerade lösningarna såväl tekniskt som kommersiellt för att nå dit.

ics_pic_stage_MT_labor_automation

Kendrion Kuhnke (Sweden) AB

Total kontroll över Era system

Vi är er kompetenta partner inom medicinteknik såväl som analys eller dental. Vi tar fram den optimala lösningen för era behov. Tar hänsyn till materialval och teknik så de krav som ställs också uppfylls.

ics_pic_stage_MB_machine_building

Kendrion Kuhnke (Sweden) AB

Total kontroll över Era system

Kendrion Kuhnke ( Sweden) AB utvecklar tillsammans med Kendrion Kuhnke Automation GmbH kontrollsystem för maskinstyrning och processkontroll, såsom indstri PC, PLC system, terminaler, displayer, externa I/O enheter.

ics_pic_stage_AE_industrial_appliances

Kendrion Kuhnke (Sweden) AB

Total kontroll över Era system

Vi på Kendrion Kuhnke (Sweden) AB arbetar med framtagning och utveckling av låssystem och laserslutare, vårt kunnande och mångåriga erfarenhet ger er den tekniskt och kommersiellt optimala lösningen i era system. Låt oss därför vara ert självklara första val av samarbetspartner.

ics_pic_stage_VE_aviation

Kendrion Kuhnke (Sweden) AB

Total kontroll över Era system

Vi på Kendrion Kuhnke (Sweden) AB erbjuder ett brett spektra av visualiserings och kontrollenheter.Detta inom både elektromekanik och pnematik med också elektronik, för stationära och mobila enheter och fordon, vi arbetar med olika bus system såsom canbus, ethercat med flera.

>

^Kendrion
Övriga affärsområde

Letar ni efter andra typer av magnetlösningar, besök våra övriga bolag inom koncernen.

>

^Kontakta oss

jessica

Försäljning Sverige

Kendrion Kuhnke (Sweden) AB
Industrial Control Systems
Televägen 1
S-291 62 Kristianstad
Sverige

Tel.: +46 44 103660