Kendrion globalt

Kendrion N.V.

Kendrion NV är ett publikt aktiebolag som lyder under lagarna i Nederländerna, med säte i Zeist

För generella förfrågningar

> Kontakta
Kendrion Group Services

INTEGRITETSPOLICY

1.Inledning

1.1.Integritetspolicy

Vi är glada, både över att du besökt våra webbplatser och över att du har visat intresse för vårt företag och våra produkter. Skyddet av dina personuppgifter är väldigt viktigt för oss. Kendrion N.V. (hädanefter, ”Kendrion”, ”vi” eller ”oss”) anser att det är mycket viktigt att skydda våra användares uppgifter och att efterleva alla regler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Kendrions webbplatser kan innehålla länkar till andra företags webbplatser, som inte omfattas av denna integritetspolicy. Det ligger bortom våra kunskaper att kunna veta vilka uppgifter sådana webbplatser skulle kunna samla in, och det ligger utom vår kontroll. Information om detta kan du hitta i de respektive webbplatsernas integritetspolicies.

Nedan kommer vi att informera dig i detalj om hur vi behandlar dina uppgifter.

1.2.Definitioner

Denna integritetspolicy grundar sig på definitionerna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

  • ”Personuppgifter” är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en ”berörd part”, Artikel 4.1 i GDPR). Dina personuppgifter omfattar sådan information som dina historiska uppgifter (för- och efternamn, adress och födelsedatum), dina kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadress), dina faktureringsuppgifter (bankkonto) och mycket mer.
  • ”Behandling” är alla åtgärder eller uppsättningar av åtgärder beträffande personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
  • ”Berörd part” är varje identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter används av den person som ansvarar för behandlingen.
  • ”Ansvarig part” är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen bestäms av EU-lagstiftning eller medlemsstaternas nationella lagstiftning kan den ansvariga parten eller de särskilda kriterierna för hur denne ska utses föreskrivas i EU-lagstiftning eller i medlemsstaternas nationella lagstiftning .
  • ”Orderbehandlare” är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den ansvariga partens räkning.
  • ”Mottagande part” är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ till vilken personuppgifter delges, oberoende av om detta omfattar en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som kan komma att motta personuppgifter inom ramen för en utredning i enlighet med EU-lagstiftning eller medlemsstaternas nationella lagstiftning ska dock inte betraktas som mottagare.
  • ”Tredje part” är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den berörda parten, den ansvariga parten, den mottagande parten eller de personer som under den ansvariga partens direkta ansvar är behörig att behandla personuppgifterna.
  • ”Samtycke” är varje slag av frivillig viljeyttring, genom vilken den berörda parten, på ett informerat sätt, antingen genom ett uttalande eller genom en annan entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

1.3.Insamling och behandling av personuppgifter

Användningen av våra webbsidor är i princip i grunden möjlig utan att man flera gånger behöver föra in personuppgifter. Men, om du skulle vilja utnyttja vårt företags specialtjänster via vår webbplats så kan det bli nödvändigt att behandla dina personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och om det inte finns någon rättslig grund för en sådan behandling begär vi i allmänhet om samtycke av den berörda parten.

2.Syften med insamlingen – Kategorier av uppgifter – Rättslig grund för behandlingen

2.1.Anonym personuppgiftsinsamling

Du kan besöka vår webbplats utan att göra några proaktiva uttalanden om din person. Men, vi kommer under en period på 2 månader automatiskt att spara alla åtkomstuppgifter (serverns loggfil) om besök på webbplatsen, som, till exempel, webbsidan från vilken du besökte oss, åtkomstens status, mängden data som överfördes, datum och tidslängd för besöket, namnet på den fil du bad att få samt (av säkerhetsskäl för att kunna känna igen till exempel angrepp på våra webbplatser) IP-adressen till den dator som användes. Dessa data utvärderas enbart för att förbättra vår service och inte för att dra några slutsatser om din person. Dessa data kommer inte att sammankopplas med några andra datakällor. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är Artikel 6.1 i GDPR. Vi behandlar och använder uppgifterna i följande syften: 1. lanseringen av Kendrions webbsidor, 2. förbättringen av våra webbsidor, 3. förebyggande och igenkänning av fel/felaktiga funktioner samt missbruk av webbsidorna. Den här typen av databehandling sker antingen för att uppfylla kontraktet för användningen av Kendrions webbplatser eller för att vi har ett berättigat intresse av att säkerställa funktionerna och att Kendrions webbsidor fungerar felfritt, samt för att anpassa dessa webbsidor efter våra användares önskemål.

2.2.Användning av cookies

För att kunna göra våra webbsidor så attraktiva som möjligt att besöka och för att göra det möjligt att använda vissa funktioner, använder vi så kallade cookies på våra webbsidor. När vi gör det används standardinternetteknik för lagring och upphämtning av inloggningar och annan användarinformation för alla användare av Kendrions webbsidor. Cookies är små textfiler som blir kvar på din enhet. De gör det möjligt för oss att lagra användarinställningar, bland annat, så att våra webbsidor kan visas på din enhet i ett skräddarsytt format. Vissa av de cookies som vi använder raderas igen vid slutet av din webbläsaranvändning — med andra ord, efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din enhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (så kallade permanenta cookies).

Du kan ställa in din webbläsare på ett sätt så att du informeras om inställningarna för cookies och själv bestämma om du accepterar dem eller väljer att inte acceptera cookies, antingen i vissa fall eller rent allmänt. Dessutom kan cookies raderas efter besöket så att du tar bort den data som webbplatserna har sparat på din dator. Instruktioner om hur du gör det hittar du enkelt på internet. Inaktiveringen av cookies kan leda till vissa begränsningar av funktionerna på Kendrions webbsidor.

2.3.Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från Google Analytics webbanalysservice. Den tillhandahålls av Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder sig av så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som gör att det går att analysera din användning av webbsidorna. Den information som dessa cookies samlar in om din användning av dessa webbsidor (inklusive din IP-adress) överförs till en Googleserver i USA och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbsidorna, för att kunna sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsidan åt webbsidans ägare och för att kunna tillhandahålla ytterligare tjänster kopplade till användningen av webbsidorna och av internet. Google kommer också, när det är tillämpligt, att föra över denna information till tredje part, i den utsträckning detta föreskrivs enligt lag eller i den utsträckning som den tredje parten behandlar dessa data åt Google.

Förebygg lagring av cookies

Du kan förebygga lagringen av cookies genom att ändra inställningarna för programvaran till din webbläsare, men vi vill påpeka att du i så fall eventuellt inte kan utnyttja alla funktioner på webbsidorna. Genom att använda denna webbplats bekräftar du att du accepterar att de data som Google samlat in av dig får behandlas på det sätt och i det syfte som beskrevs ovan.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Till följd av detta kommer din IP-adress att kortas av inom EU’s medlemsstater eller bland andra parter som tecknat detta avtal inom EU, innan den förs över till USA.

Invändningar mot datafångst

Om du inte vill att Google ska få data från din webbläsare när sidorna öppnas så kan du tacka nej genom att välja ”opt out”-alternativet för Google Analytics. Här hittar du länken för detta: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Denna plug-in hindrar webbläsaren från att begära att få analyskoden så att Google inte får några data alls när sidan öppnas. Denna plug-in gäller endast för Internet Explorer 7 och 8, Firefox 3.x samt Chrome. Enligt Google blockerar webbläsaren Google Analytics skript efter installationen. Mer information om villkoren för användning och dataskydd hittar du på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en eller på https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en-GB.

Vi vill påpeka att Google Analytics utökades på dessa sidor genom koden ”gat.anonymizelp” för att kunna säkerställa en anonymiserad fångst av IP-adresser (så kallad IP-maskning).

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen ”demografiska egenskaper” från Google Analytics. Till följd av detta går det att skapa rapporter som innehåller uttalanden om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa data kommer från Googles intresserelaterade annonser och från besöksuppgifter från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte härledas till specifika personer. Du kan när som helst avaktivera denna funktion i inställningarna till ditt Googlekonto eller helt allmänt förbjuda att dina data fångas in av Google Analytics. Hur du gör detta beskrivs i avsnittet ”Invändningar mot datafångst” ovan.

2.4.Användning av Google AdWords

På våra webbsidor använder vi Google Conversion Tracking, en analytisk tjänst från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ”Google”). Det fungerar så att Google AdWords placerar en cookie på din dator (”konversionscookie”) om du kommer till våra webbsidor från en Googleannons. Dessa cookies förlorar sin effekt efter 30 dagar och fungerar inte som identifiering av personer. Om du besöker vissa av våra sidor och en sådan cookie fortfarande är giltig kan vi och Google se att någon klickade på annonsen och därifrån kom till vår webbplats. Varje AdWords-kund får sin egen cookie. Dessa cookies kan alltså inte spåras över alla AdWords kunders webbplatser. Den information som samlas in med hjälp av konversionscookies har till syfte att skapa konversionsstatistik åt AdWords kunder som valt att spåra detta. AdWords kunder får veta det totala antalet användare som har klickat på deras annons och sedan letts till en sida som hade en sådan konversionsspårningstagg. De får dock ingen information som gör att de kan identifiera enskilda användare.

Om du inte vill delta i denna spårning kan du motsätta dig denna användning och förebygga att cookies installeras genom att ändra inställningarna för din webbläsarprogramvara (avaktivering är möjligt). Efter det kommer du inte att ingå i konversionsspårningsstatistiken. Mer information om villkoren för användning och dataskydd hittar du på: https://policies.google.com/privacy.

2.5.Användning av Google Maps

Vi använder Google Maps för att kunna visa kartor och skapa vägbeskrivningar. Google Maps drivs av Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Genom att använda denna webbplats samtycker du till att både automatiskt infångad data och data som du har fört in i Google fångas, behandlas och används av Google, en av dess representanter eller tredje parts-leverantörer.

Villkoren för användningen av Google Maps hittar du på: https://developers.google.com/maps/terms.

Fler detaljer finns på Googles dataskyddscenter på google.com: transparens och valmöjligheter samt reglerna för dataskydd finns på https://policies.google.com/privacy.

2.6.Användning av Google Doubleclick

Vi använder Doubleclick från Google. Det är en tjänst från Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (”Google”). Doubleclick från Google använder sig av cookies för att presentera annonser som är relevanta för dig. På så sätt tilldelas din webbläsare en pseudonym till ett identifieringsnummer (ID) för att kunna fastställa vilka annonser som infogats på din webbläsare och vilka som aktiverats. Dessa cookies innehåller inga personuppgifter. Användningen av Doubleclicks cookies gör att Google och dess partnerwebbplatser endast kan byta annonser grundat på tidigare besök på vår och andra webbplatser på internet. Den information som dessa cookies samlar in överför Google för utvärdering till en server i USA där den lagras. En dataöverföring från Google till en tredje part sker endast på rättsliga grunder eller inom ramen för kontraktsenlig databehandling. Inte i något fall kommer Google att kombinera dina uppgifter med andra uppgifter som samlats in av Google.

Du kan förebygga lagringen av cookies genom att ändra inställningarna för programvaran till din webbläsare, men vi vill påpeka att du i så fall eventuellt inte kan utnyttja alla funktioner på våra webbsidor.

Fler detaljer finns på Googles integritetscenter på google.com: transparens och valmöjligheter samt reglerna för dataskydd finns på https://policies.google.com/privacy.

2.7. Användning av sociala mediefunktioner på vår webbplats

2.7.1.Användning av Facebook

Funktioner från Facebooks tjänster finns inbyggda på våra sidor. Leverantören av dessa är Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Om du besöker våra sidor tas en direktkoppling fram mellan din webbläsare och Facebooks server. Till följd av detta får Facebook informationen att du har besökt vår hemsida med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks ”Gillaknapp” när du är inloggad på ditt Facebookkonto kan du länka innehållet på våra sidor till din Facebookprofil. Till följd av detta kan Facebook tilldela ditt besök på våra webbsidor till ditt användarkonto. Observera att vi, som leverantör av sidorna, varken får veta innehållet i den data som överförts eller om Facebook använt den eller inte. Mer information om detta hittar du i Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Om du inte vill att Facebook ska koppla besöket på våra webbsidor till Facebook så måste du logga ut från ditt Facebookkonto.

2.7.2.Användning av LinkedIn

Våra webbsidor använder funktioner från LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. För varje visning av en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner görs en koppling till LinkedIns servrar. LinkedIn får information om att du har besökt våra internetsidor med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”Rekommendera” när du är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan LinkedIn tilldela ditt besök på våra webbsidor till dig och till ditt användarkonto. Observera att vi, som leverantör av sidorna, inte vet innehållet i den data som överförts eller hur den används av LinkedIn.

Mer information om detta hittar du i LinkedIns integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

2.7.3.Användning av Twitter

Kopplade till våra sidor är funktioner från tjänsten Twitter. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom användningen av Twitter och av funktionen ”Re-Tweet” kopplas de konton du besöker till ditt Twitterkonto och blir därmed känt för andra användare. På så sätt förs även data över till Twitter. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, varken vet innehållet i den data som överförts eller hur den används av Twitter. Mer information om detta hittar du i Twitters integritetspolicy på: https://twitter.com/privacy. Dina integritetsinställningar på Twitter kan ändras i kontoinställningarna på: https://twitter.com/account/settings.

2.7.4.Användning av XING

Våra webbsidor använder funktioner från XING-nätverket. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. För varje besök på en av våra sidor som innehåller XINGs funktioner skapas en koppling till XINGs servrar. Så vitt vi vet lagras inga personuppgifter under detta förfarande. Framför allt lagras inga IP-adresser och man utvärderar inte användarbeteendet. Mer information om dataskydd och om XINGs delningsknapp hittar du i XINGs integritetspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

2.7.5.Användning av YouTube

Vår webbplats använder funktioner från YouTubes hemsida, som drivs av Google. Operatören bakom sidorna är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Om du besöker en av våra sidor som har en YouTube-funktion bildas en koppling till YouTubes servrar. På så sätt informeras YouTubes server om vilka sidor du har besökt.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att koppla ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Detta kan du förebygga genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Kompletterande information om hur användardata används hittar du i YouTubes integritetspolicy på https://www.youtube.com/static?template=terms.

2.8.Registrering på internetsidan Våra erbjudanden och plattformar i sociala medier (sociala medielänkar)

Vi gör olika erbjudanden tillgängliga online på sociala medieplattformar (t.ex. fansajter) som innehåller information om Kendrion och gör det möjligt för oss att kontakta dig. Vi vill påpeka att vi inte kan påverka behandlingen av dina personuppgifter på dessa plattformar och att endast respektive plattforms ägare har heltäckande kunskap om de överförda uppgifternas innehåll och användning.

Som regel sparas cookies i din webbläsare när du besöker respektive plattform. Du kan innefattas av denna dataregistrering även om du inte är registrerad på den aktuella plattformen. Vi har inte kännedom om huruvida uppgifterna skickas utanför EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Vår behandling av personuppgifter på dessa plattformar baseras på artikel 6, stycke 1, bokstav f i Dataskyddsförordningen [General Data Protection Regulation (GDPR)]. Vårt berättigade intresse ligger i att på olika sätt kunna skildra våra typiska användare för omvärlden och dra nytta av möjligheten att kommunicera så effektivt som möjligt med våra kunder.

Samtycke till databehandlingen i enlighet med det juridiska underlaget i artikel 6, stycke 1, bokstav a i GDPR kan också anses givet om du har gett plattformens ägare sådant samtycke.

Du kommer att få detaljerad information om plattformsägarens databehandling vad gäller möjligheterna till överklagande och rätten till information samt särskild information på respektive plattform om följande dataskyddsinformation om respektive ägare:

2.8.1.Facebook

Ägare: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland
Integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/
Neka: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Särskild information om Facebook-fansajter: När du besöker vår Facebook-fansajt kommer Facebook att behandla dina personuppgifter (Facebook Insights). Dessa uppgifter kommer Facebook att skicka till oss i anonymiserad form som en del av Facebook Insights. Dessa anonymiserade uppgifter används för att tillhandahålla statistiska uppgifter om våra fansajt-prenumeranter.

Dessutom får vi dina profiluppgifter från Facebook om du interagerar med oss eller vår webbplats genom att exempelvis gilla eller kommentera artiklar eller kontakta oss via Facebook eller följa vår webbplats.

2.8.2.Google+/YouTube

Ägare: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy
Neka: https://adssettings.google.com/authenticated

Särskild information om YouTube-konton eller -kanaler: När du besöker våra YouTube-presentationer kommer YouTube att behandla dina personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att skickas till oss i anonymiserad form som en del av YouTube STUDIO. Dessa anonymiserade uppgifter används för att generera statistiska uppgifter om prenumeranterna på vår kanal.

Dessutom får vi användarnamnet från din Google+-profil från YouTube om du interagerar med oss eller vår webbplats genom att exempelvis gilla eller kommentera videoklipp eller prenumerera på vår kanal.

2.8.3.Twitter

Twitter-tjänstens funktioner är integrerade på våra webbsidor. Dessa funktioner erbjuds av Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionen ”Re-Tweet” kopplas de webbplatser du besöker till ditt Twitterkonto och blir därmed kända för andra användare. Inom denna process förs även uppgifter över till Twitter. Vi vill påpeka att vi som ägare till webbsidorna inte får någon kännedom om innehållet i eller användningen av de överförda uppgifterna.

Om du inte vill att Twitter ska koppla besöket på våra webbsidor till ditt användarkonto på Twitter måste du logga ut från ditt användarkonto på Twitter.

Mer information om detta hittar du i Twitters integritetspolicy på https://twitter.com/privacy. Du kan ändra dina integritetsinställningar i kontoinställningarna på https://twitter.com/account/settings.

2.8.4.Xing

Vår webbplats använder funktioner från XING-nätverket. Leverantören är XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. För varje visning av en av våra webbsidor som innehåller XING-funktioner görs en koppling till XINGs servrar. Så vitt vi vet sker ingen lagring av personuppgifter som följd av detta. Framför allt lagras inga IP-adresser och man utvärderar inte användarbeteendet. Mer information om datasekretess och om XINGs delningsknapp hittar du i XINGs integritetspolicy på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

2.8.5.LinkedIn

Vår webbplats använder funktioner från LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. För varje visning av en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner görs en koppling till LinkedIns servrar. LinkedIn får information om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”Rekommendera” när du är inloggad på ditt LinkedIn-konto kan LinkedIn koppla ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi som ägare till webbsidorna inte har någon kännedom om innehållet i eller LinkedIns användning av de överförda uppgifterna.

Mer information om detta hittar du i LinkedIns integritetspolicy på: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

2.9.Registrering på internetsidan

Du har en möjlighet att registrera dig på vår webbplats. Registreringen har till syfte att erbjuda den berörda parten ett innehåll eller tjänster som, på grund av sin natur, endast kan erbjudas till registrerade användare. Samtidigt samlar vi in följande uppgifter: hälsningsfras, för- och efternamn och e-postadress. De fält som markerats som obligatoriska är nödvändiga för registreringen, uppgifterna i övriga fält är frivilliga och kan när som helst raderas.

Genom att du registrerar dig på vår hemsida lagras den IP-adress som den berörda partens internetleverantör (ISP) har tilldelat, datum samt tid för registreringen. Lagringen av dessa uppgifter görs eftersom det är det enda sättet att förebygga missbruk av våra tjänster. Dessa uppgifter gör det möjligt att, vid behov, lösa brott som har begåtts. På så sätt är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för att vi ska kunna skydda oss. I princip överförs inte dessa uppgifter till tredje part om det inte finns någon rättslig förpliktelse att överföra dem och bara om överföringen har ett brottsbekämpande syfte.

Registrerade personer kan när som helst ändra de personuppgifter som de uppgav vid registreringen eller radera dem helt och hållet från databasen, på villkor att inga lagstadgade lagringstider hindrar detta.

2.10.Kontaktformulär/Frågor

På våra webbsidor kan du skicka frågor till oss med hjälp av kontaktformuläret. När du gör det kommer det du fyller i på kontaktformuläret (innehållet i din fråga, titel och datum för din fråga) inklusive de kontaktuppgifter som du tillhandahåller (företagsnamn, för- och efternamn, e-postadress och land) att lagras av oss i syfte att kunna besvara din fråga, och eventuella följdfrågor. Vi kommer inte att dela dessa uppgifter utan ditt samtycke. Den rättsliga grunden för insamlingen och behandlingen av uppgifterna är Artikel 6.1 i GDPR.

De uppgifter som du fyller i på kontaktformuläret sparar vi tills du begär att de ska raderas, tar tillbaka ditt samtycke till lagringen eller tills syftet med att lagra uppgifterna har löpt ut (t.ex. efter att behandlingen av din fråga har slutförts). Obligatoriska lagstadgade krav — särskilt lagringsperioder — påverkas inte.

2.11.Kontakt per e-post

Om du skickar frågor till oss eller begär att få information per e-post så kommer dina specifikationer (e-postadress, innehållet i ditt mejl, mejlets titel och datum) inklusive de kontaktuppgifter som du fyller i där (förnamn, efternamn, telefonnummer, adress) att lagras så att vi kan besvara din fråga och eventuella följdfrågor. Vi kommer inte att skicka dessa uppgifter vidare utan ditt samtycke. Den rättsliga grunden för insamlingen och behandlingen av uppgifterna är Artikel 6.1 i GDPR.

Vi vill påpeka för våra användare att mejl som skickas skulle kunna läsas under överföringen och ändras utan auktorisering och utan att detta märks. Kendrion använder programvara för att filtrera bort oönskad mejl (skräppostfilter). Skräppostfiltret gör att vi kan ta fram mejl om dessa felaktigt identifierats som skräppost, till följd av vissa kännetecken.

De uppgifter du skickat till oss lagrar vi tills du ber oss att radera dem, tar tillbaka ditt samtycke till deras lagring eller tills det att syftet för lagringen har löpt ut (t.ex. efter att vi har avslutat behandlingen av din fråga). Obligatoriska lagstadgade krav — särskilt lagringsperioden — påverkas inte.

2.12.Karriärområdet/Jobbansökningar online

Du kan använda dig av karriärområdet på våra webbsidor och/eller skicka in jobbansökningar per mejl. Personuppgifterna (historiska uppgifter, kontaktuppgifter, bilagor som ansökningsbrev, meritförteckningar, rapportkort, etc.) från ansökningar samlas in och behandlas i syfte att handlägga ansökan. Behandlingen kan även göras elektroniskt. Detta gäller i synnerhet om en kandidat till exempel skickar de relevanta ansökningsdokumenten per mejl, eller via ett webbaserat formulär på en webbsida till den ansvariga parten, för behandling. Om den part som ansvarar för behandlingen tecknar ett anställningskontrakt med den sökande, lagras de uppgifter som överförts i syfte att verkställa anställningsförhållandet med hänsyn tagen till lagstadgade regler. Om den part som ansvarar för behandlingen inte tecknar ett anställningskontrakt med den sökande, kommer ansökningshandlingarna automatiskt att raderas sex månader efter beslutet om avslag, på villkor att en radering inte strider mot andra berättigade intressen hos den part som ansvarar för behandlingen. Andra berättigade intressen i detta avseende är till exempel att ha bevis i ett förfarande inom ramen för lagstiftning om jämlik behandling och icke-diskriminering. Den rättsliga grunden för insamlingen och behandlingen av uppgifterna är Artikel 6.1 i GDPR.

3.Överföring av uppgifterna

3.1.Intern överföring, inom Kendrion

Vi kommer att internt föra över dina uppgifter till företagsledningen, personalavdelningen, fackliga representanter och lönekontoret för att uppfylla våra förpliktelser enligt kontrakt och enligt lag. En dataöverföring eller delgivning av dina uppgifter sker endast i den utsträckning som det är nödvändigt i detta syfte, med tanke på gällande krav på dataskydd och integritet.

3.2.Överföring inom hela företaget/koncernen

Kendrion är ett företag som har sin bas i Nederländerna, men som är aktivt över hela världen. De uppgifter som du skickar till oss lagras i vår centrala kunddatabas i Tyskland och skickas vidare inom koncernen, i hanteringssyften. Om ett uppgiftsutbyte skulle ske inom koncernen/företaget, så sker detta för att uppfylla ett kontrakt eller som ett användarvillkor för webbsidorna. Dessutom kan det finnas ett berättigat intresse av att föra över dessa uppgifter av interna, administrativa skäl. Om behandlingen av dina uppgifter skulle ske utanför EU eller EES, till exempel i Kina, Schweiz eller USA, så sker denna överföring med iakttagande av alla tillämpliga dataskyddslagar och i synnerhet Artikel 44 f. i GDPR.

3.3.Överföring till tredje part

Vi för över dina uppgifter till vissa tredje parter för att kunna tillhandahålla lämpliga applikationer och tjänster (så kallade ”orderbehandlare”) som tillhandahåller externa tjänster åt oss. Tredje parter kommer endast att behandla uppgifterna i enlighet med våra instruktioner, dessutom är det förbjudet för dem att använda dessa uppgifter för sina egna kommersiella syften, som inte ligger i linje med de syften som vi har avtalat om.

Vi måste lämna ut personuppgifter om vi är förpliktade till detta inom ramen för ett pågående rättsligt förfarande, grundat på ett föreläggande, som är lagenligt eller grundar sig i lagen (Artikel 6.1.f i GDPR).

Vi kommer endast att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om:

- du har givit ett uttryckligt samtycke till detta i enlighet med Artikel 6.1.a i GDPR;

- överföringen är nödvändig i enlighet med Artikel 6.1.f i GDPR för att kunna säkerställa, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter och det inte finns skäl att tro att du har några högre intressen som väger tyngre och bör skyddas genom att inte överföra dina uppgifter;

- det finns en rättslig förpliktelse bakom överföringen i enlighet med Artikel 6.1.c i GDPR; eller

- detta är tillåtet enligt lag och nödvändigt i enlighet med Artikel 6.1.b i GDPR för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

Om behandlingen av dina uppgifter skulle ske utanför EU eller EES, till exempel i Kina, Schweiz eller USA, så sker denna överföring med iakttagande av alla tillämpliga integritetslagar och i synnerhet i enlighet med Artikel 44 f. i GDPR.

3.4.Överföring till ett tredje land eller till en internationell organisation

Vi för över dina uppgifter till länder utanför EU eller EES (så kallade tredje länder) av de anledningar som nämndes ovan (Överföring inom hela företaget, par. 3.2 och Överföring till tredje part, par. 3.3). Överföringen sker endast för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, förpliktelser enligt kontrakt eller på grund av ditt samtycke. Denna överföring sker med iakttagande av alla tillämpliga dataskyddslagar och särskilt i enlighet med Artikel 44 f. i GDPR. I synnerhet, antingen beroende på att EU-kommissionen har fattat beslut om att detta är lämpligt eller på grundval av vissa garantier (till exempel standardparagrafer om dataskydd etc.).

4.Fler förpliktelser till rapportering

4.1.Förekomsten av ett automatiserat beslutsfattande inklusive profilering

Som ett samvetsgrant företag avstår vi från automatiserat beslutsfattande och profilering.

5.Sammanfattning av integritetspolicyn

5.1.Lagringens tidslängd

Vi lagrar i princip dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att kunna leverera det vi erbjuder online och tjänsterna i anslutning till detta, i den utsträckning som detta är förenligt med europeiska lagar och regler eller annan rätt som den part som ansvarar för behandlingen faller under. I alla övriga fall kommer vi att radera dina personuppgifter efter att de har uppfyllt sitt syfte, med undantag för sådana uppgifter som vi måste behålla för att kunna uppfylla rättsliga förpliktelser (t.ex. på grundval av skattelagstiftning eller handelsrätt som gör att handlingar som kontrakt och fakturor måste lagras under en viss tid).

5.2.Teknisk säkerhet

Kendrion vidtar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de data vi ansvarar för mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, skada eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt, allt eftersom tekniken utvecklas.

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av sekretessbelagt innehåll (till exempel de frågor du skickar till oss som sidooperatör) använder vi SSL-kryptering (Secure Socket Layer) på denna sida, tillsammans med den högsta krypteringsnivån som vid det tillfället stöttas av din webbläsare. I regel innebär detta 256-bits kryptering. Om din webbläsare inte stöttar 256-bits kryptering går vi tillbaka till 128-bits v3-teknologi. Du kan känna igen om en enskild webbsida på internet överförs i krypterad form genom det faktum att adressraden i webbläsaren byter från "http://" till "https://" och på den låssymbol som visas på din webbläsarrad.

Om SSL-kryptering har aktiverats kan de data du skickar till oss inte läsas av tredje part. Observera att överföringen av data på internet (t.ex. under kommunikation via mejl) kan utsättas för säkerhetsluckor. Ett helt sömlöst skydd av data, från åtkomst av tredje part, är omöjligt.

5.3.Rättslig grund till behandlingen

Artikel 6.1.a i GDPR fungerar som rättslig grund för vårt företag att behandla aktiviteter i ett visst syfte, för vilket vi har fått ett samtycke. Om behandlingen av personuppgifterna är nödvändig för att uppfylla ett kontrakt där motparten i kontraktet är den berörda parten, vilket till exempel vore nödvändigt för att kunna leverera varor eller tillhandahålla diverse tjänster eller liknande, då vilar behandlingen på Artikel 6.1.b i GDPR. Detsamma gäller för sådana behandlingssteg som är nödvändiga för att implementera åtgärder innan ett kontrakt kan tecknas, till exempel om det ställs frågor om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag skulle ha en rättslig förpliktelse som gör behandling av personuppgifter nödvändig, till exempel för att kunna uppfylla alla förpliktelser i skattelagstiftningen, då grundar sig behandlingen på Artikel 6.1.c i GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen vara nödvändig för att skydda den berörda partens eller någon annan naturlig persons vitala intressen. Detta skulle till exempel kunna vara fallet om någon som besöker våra anläggningar skulle skadas och vi måste delge hens namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan kritisk information till en läkare, ett sjukhus eller någon annan tredje part. I sådana fall faller behandlingen under Artikel 6.1.d i GDPR. Till sist skulle behandlingen kunna falla under Artikel 6.1.f i GDPR. Denna rättsliga grund stöttar behandlingssteg som inte omfattas av någon av de tidigare rättsliga grunderna, om behandlingen är nödvändig för att trygga vårt företags eller en tredje parts berättigade intressen, så länge den berörda partens intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre. Om behandlingen av personuppgifter grundar sig på Artikel 6.1.f i GDPR är vårt berättigade intresse att kunna utföra våra verksamheter till nytta för alla våra arbetstagare och våra kunder.

5.4.Rättsliga eller kontraktsenliga krav på att tillhandahålla personuppgifter; Behovet av att teckna kontrakt; Den berörda partens skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna; Möjliga konsekvenser om uppgifterna inte tillhandahålls

Vi klargör det faktum för dig att tillhandahållandet av personuppgifter delvis är en rättslig förpliktelse (t.ex. krav enligt skattelagstiftningen) eller så kan de härröra från förpliktelser i kontrakt (t.ex. dokument som den andra kontraktspartnern har rätt till). Ibland kan det bli nödvändigt, innan ett kontrakt kan tecknas, att den berörda parten gör personuppgifter tillgängliga för oss, vilka vi därefter måste behandla. Den berörda parten är till exempel skyldig att tillhandahålla personuppgifter till oss om vårt företag ska teckna ett kontrakt med hen. Om personuppgifterna inte tillhandahålls skulle detta leda till att kontrakt inte kan tecknas med den berörda parten. Innan en berörd part tillhandahåller personuppgifter, måste den berörda parten ha kontakt med någon av våra medarbetare. Vår medarbetare kan då klargöra för den berörda parten i varje enskilt fall om tillhandahållandet av personuppgifter är lagenligt eller nödvändigt för att kunna teckna kontraktet, om det finns någon skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka konsekvenser det skulle få om personuppgifterna inte tillhandahölls.

5.5.Meddelande till minderåriga

Detta online erbjudande vänder sig inte till barn under 16 år. Personer som ännu inte har fyllt 16 år får inte skicka in personuppgifter till Kendrion om inte detta har godkänts av barnets förälder eller målsman.

5.6.Berörda parters rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter som vi lagrar, hur länge uppgifterna lagras, syftet och den lagstadgade rättigheten att lagra uppgifterna samt källan och vilken part som tar emot överförda uppgifter. Felaktiga uppgifter ska rättas, uppgifter som lagras illegalt eller som inte längre behövs ska raderas. Dessutom har den berörda parten rätt att göra invändningar, rätt att begränsa behandlingen och rätt till dataportabilitet.

Denna information lämnas ut om du begär detta. Denna information tillhandahålls utan kostnad.

Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål direkt till dataskyddsmyndigheten.

5.7.Indragning av ditt samtycke till databehandling

Vissa aktiviteter i samband med databehandling är endast möjliga efter att du givit ditt samtycke till detta. Du har en möjlighet att när som helst ta tillbaka ett samtycke som du tidigare har givit. Om du vill det så räcker det att skicka ett informellt meddelande per mejl till oss på dataprotection(@)kendrion.com. Den rättsliga grunden till den databehandling som utförts fram till indragningen påverkas inte av detta.

6.Ansvarig enhet och kontaktuppgifter till vårt externa dataskyddsombud

Ansvarig enhet:

Kendrion N.V.
Yvonne Wiersma
Utrechtseweg 33
3704 HA Zeist
Nederländerna
Tel.: +31 30 699.72.50
E-post: dataprotection(@)kendrion.com

Extern dataskyddsmyndighet (Tyskland) i enlighet med Artikel 37.7 i GDPR / § 38 i den tyska personuppgiftslagen:

Deutsche Datenschutzkanzlei (tyska dataskyddsmyndigheten)
Tel.: +49 7544 904 96 91
E-post: dataprotection.de(@)kendrion.com